23 Mar

COVID 19

Spoštovani poslovni partnerji,

Obveščamo Vas, da smo s ciljem omejevanja širjenja virusa COVID 19 primorani sprejeti določene ukrepe, ki jih narekuje zdravstvena stroka, ustrezna ministrstva in NIJZ.

V nadaljevanju je nabor ukrepov, ki bistveno omejuje možnost prenosa okužbe med vsemi udeleženci v operativnih procesih na območju terminala DepoLink.

Prosim, da o teh ukrepih obvestite vse vaše stranke (ladjarje, agente, špediterje, prevoznike, šoferje, druge), ki bodo v naslednjih dneh obiskali DepoLink terminal.

  1. Šoferji morajo obvezno nositi zaščitno masko, v nasprotnem primeru ne smejo samostojno izstopiti iz kabine kamiona ter se zadrževati na prostem na območju terminala,
  2. V koliko šoferji nosijo zaščitno masko jim je dovoljeno izstopiti iz kabine, vendar šele ob prihodu/zaustavitvi tik pred vratarnico-gate (kontrolna točka), kjer na varni razdalji najmanj 2-eh metrov, ob kabini kamiona počakajo, da kontrolor DepoLink-a opravi kontrolo kontejnerja in v skladu z navodili uredijo primopredajo dokumentov,
  3. Vsakemu šoferju se po vstopu na terminal (skozi okno) preda letak z osnovnimi navodili vedenja na terminalu vezano na virus oz. mu zaposlen DepoLinka obrazloži osnovna pravila vedenja, ki veljajo na območju terminala,
  4. Strogo prepovedano je vsako druženje na območju terminala brez zaščitne opreme (maske), prav tako je potrebno upoštevati minimalno razdaljo 2 m med vsemi udeleženci,
  5. Kontejner s kavomati ostaja do preklica zaprt za vse obiskovalce terminala.

Vse obiskovalce terminala prosimo za OBVEZNO spoštovanje zgoraj naštetih ukrepov ter da ravnajo v skladu z navodili zaposlenih na terminalu. Podjetje DepoLink si pridržuje pravico, da v primeru neupoštevanja ukrepov in navodil takega obiskovalca ne obravnava oz. mu me nudi storitev, saj bi bilo s tem ogroženo zdravje zaposlenih na terminalu in drugih prisotnih udeležencev.

Hvala vsem za upoštevanje ukrepov, katerih osnovni cilj je varovanje zdravja vseh udeležencev v operativnih procesih in ne nazadnje delovanje (odprtje) DepoLink terminala tudi v teh težkih časih.

Za vsa morebitna vprašanja ostajamo na razpolago in Vas lepo pozdravljamo!

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*